Серия 300

Серия 200
август 28, 2015
Серия 400
август 28, 2015

Серия 300

Голямата полза на инженерната концепция на Rapid “Отворена Вътрешност” е, че тя осигурява директен и лесен достъп до сърцето на машината и осигурява много бързо почистване и време за поддръжка за бързо производство. Ясният достъп до основните части на машината позволява “Видимо чиста” проверка и одобрение, предотвратяващи замърсяване при смяна на цвета и материала.

Новата серия 300 от средно-размерни мелници са използвани за централно опериране или опериране от вида “до пресата” с всички видове шприцващи процеси. Типичните отпадъци включват леяци, леякови пътища, шприцвани изделия, профили, малки тръби и листове.

Можете да посетите сайта на Rapid за по-подробна информация относно серия 300: www.rapidgranulator.com