За нас

Доставка, сервиз и монтаж


Дилтех в България

Фирма Дилтех ООД работи на територията на България със седалище в гр. Пловдив – удобно място за достигане на всички региони в държавата. Разполагаме с компетентни специалисти, готови да предложат най-доброто в дадената област, както и да консултират нашите клиенти за всеки въпрос от тяхна страна.

За да отговорим на желанията на клиентите в България, ние се чувстваме задължени да отговорим на най-високите стандарти за качество на продуктите и решенията, които предлагаме.

Нашата отговорност

Дилтех ООД си поставя високи цели в доставката и сервиза на машини за преработване на пластмаси.

Ние държим на качеството
Дилтех ООД си партнира с водещи производители на оборудване от Германия, Швейцария и други европейски държави.
Високо квалифициран сервиз
Нашите сервизни специалисти са профилирани с редица обучения в сферата на машини за преработване на пластмасови изделия. Екипът ни е с дългогодишен опит в монтажа и поддръжката им.
Качествени услуги на конкурентни цени
Нашата ценова политика не се различава от тази на европейските ни конкурентни от гледна точка на сервиз и обслужване на закупените машини.