Сепариращи и сортиращи системи

МETRO самостоятелни системи за подкачване
август 28, 2015
Серия 150
август 28, 2015

Сепариращи и сортиращи системи

Sesotec е един от водещите световни производители и разработчици на системи за инспекция, сепариране и сортиране. Системите на Sesotec се използват в производствените линии от различни промишлености и в специализираната подготовка на материали за рециклиране.
Sesotec е разработила гама от продукти, безпрецедентни в своята гъвкавост и качество, и осигурява изключителни нива на обслужване, създаващи стандарти за останалите да ги последват.

  • Магнитни сепаратори

1

  • Детектори за метал

2

  • Сепаратори за метал

3

  • Рециклиращи и сортиращи системи

4

Можете да посетите сайта на Sesotec за по-подробна информация за продуктите: www.sesotec.com