ONI Охлаждащи системи

MХ серия
януари 17, 2014
PХ серия
януари 17, 2014

ONI Охлаждащи системи

Енергоспестяването и привлекателните цени са в основата на философията на ONI, която те са вложили в системите, които създават. Така, те създават подходящи условия за редуциране на разходите за електричество, газ, масло и вода, което спомага за по-ефективна работа на Вашето производство. Създават и конструират цялостни системи за вътрешно и външно контролиране на температурата за голяма част от фабриките в Германия. Това е причината, поради която системите на ONI срещат всички нужди на клиентите и им предлагат качество и ефективност, от най-малкия чилър до най-сложните инженерни проекти.

Високите технологии в охладителните системи

Най-важната задача е оптимизиция на разходите за енергия. За това, метеорологичните условия в студените месеци заменят скъпо струващата енергия, консумирана от чилърите. Това спестява до 80% от енергийните разходи за охлаждащите операции.

Компактни чилъри

Компактните чилъри на компанията ONI осигуряват от 1,5 kW до 150 kW охлаждаща мощност, по най-оптималния начин. С въздушно или водно охлаждани устройства, с или без помпен резервоар за едностепенно или двустепенно охлаждане, чилърите на ONI посрещат всички изисквания на клиентите.

Темпериращи устройства

Разходите при шприц машините основно идват от контрола на температурата. Традиционните начини за контрол на температурата увеличават безсмислено работните цикли и не позволяват следене на качеството на продукцията. В работни условия работата с темпериращите устройства от ONI обикновено намаляват работните цикли с 16%, а понякога и с 40%.

Модулни Енергийни Центрове

От осигуряването на охладена и студена вода до топлинната енергия и сгъстения въдух, включително помпи, резервоари и контролни устройства, цялата технология е интегрирана в модулни възли, спестяващи пространство и разходи. Високотехнологични и качествени продукти са съчетани в модулните енергийни решения от ONI.

Можете да посетите сайта на Oni за по-подробна информация за продуктите: www.oni.de