KraussMaffei микропроцесорни управляващи системи

Injection Moulding Compounder (IMC)
януари 17, 2014
LUXOR мобилни комактни сушилни
септември 3, 2015

KraussMaffei микропроцесорни управляващи системи

Предимствата на новата MC6 управляваща система:

  • Лесен принцип на функциониране;
  • Лесен контрол на процеса чрез SplitScreen и ProccesDesigner;
  • Ясно структуриране;
  • Стандартизирано потребителско управление;
  • Възможно двупосочно опериране на автоматизацията и машината.