Regloplas темпериращи контролери

RAPTOR
август 28, 2015
Regloplas чилъри
август 28, 2015

Regloplas темпериращи контролери

Regloplas осигурява широк обхват от продукти за контрол на температурата вкл. високоефективни темпериращи контролери за употреба с вода или масло, многобройни опционални допълнения, изработени по поръчка устройства за специални приложения, разнообразие от управления и широк обхват от аксесоари.

Темпериращи контролери за вода до 90°C, за вода под налягане до 140°C и за масло до 300°C.

С разширена линия от опционални допълнения тези устройства могат да бъдат по-лесно пригодени за всяко едно приложение.

Прецизно електронно измерване на стойността на потока до 60 л/мин за вода и до 45 л/мин за масло.
Предимството: В допълнение към температурата стойността на потока се контролира, за да се осигури постоянно високо качество на продукцията.
Външен контрол за вкл./изкл.
Предимството: Разположението на външния контрол е независимо от разположението на устройството.

90smart / 150smart / P140smart

Можете да посетите сайта на Reglopast за по-подробна информация относно темпериращи устройства: www.regloplas.com