DecoForm машини

CleanForm машини
януари 17, 2014
GRAVICOLOR гравиметрични смесващи и дозиращи устройства
август 28, 2015

DecoForm машини

Работният материал се шприцва в инструмента под много ниско налягане, под 100 бара. След процеса на запълване веднага започва пресоващият порцес като за тази цел се използват машини с хоризонтално шприцване. При много висока температура се прави отпечатването на декора.

Можете да посетите сайта на KraussMaffei за по-подробна информация относно DecoForm машините: www.kraussmaffei.com