GRAVICOLOR гравиметрични смесващи и дозиращи устройства

DecoForm машини
януари 17, 2014
GХ серия
януари 17, 2014

GRAVICOLOR гравиметрични смесващи и дозиращи устройства

Гравиметричните смесващи и дозиращи устройства от серията GRAVICOLOR на Motan-Colortronic имат възможност за работа с до шест различни материала, осигуряващи точност и надеждност. Тези модулни устройства са направени специално за шприц, издуващи и екструзионни машини, осигуряващи работен капацитет от няколко килограма до 2200 кг/ч.

Работа с GRAVICOLOR, употребата на всички материали е постоянно оптимизирана и е ефикасна и икономична, без да се нарушава високо качество характерно за продуктите на компанията. Работните стойности се сверяват и поддържат с предварително зададените стойности на управляващото устройство, това гарантира точност от ±0.1%.

Спестяването на енергия се постига чрез:

  • Възможно най ниската консумация на добавки и постоянната оптимизация на пропорциите;
  • Компактността на устройствата;
  • Бързото и лесно почистване и смяна на материал;
  • Вградения контрол на конвейерната система.

Надеждността на представителите на тази серия се постига чрез:

  • Изчерпателната документация;
  • Лесното управление, не изискващо програмиране;
  • Вградения мрежови интерфейс (Ethernet);
  • Висока продуктивност и високо качество на продукцията;
  • Постоянна самооптимизация, получаваща се при сверяването на зададените и работните стойности;
  • Смесваща точност на добавките ±0.1%.

Можете да посетите сайта на Motan-Colortronic за по-подробна информация относно GRAVICOLOR: www.motan-colortronic.com