Екструдерни машини за преработка на пластмаса

Екструдерни машини за преработка на каучук
януари 17, 2014
Закрепващи елементи
декември 23, 2015

Екструдерни машини за преработка на пластмаса

  • Едношнекови екструдери с диаметър на шнека от 250 до 800 мм за дегазиран, производителност до 74 т/ч.
  • Двушнекови екструдери с диаметър на шнековете от 25 до 324 мм за широк обхват от приложения при преработката на пластмаса и други сурови материали.
  • Всички компоненти на екструдерна линия за производство на тръби с диаметър от 12 до 2000 мм вкл. автоматизирани компоненти за увеличаване възможно най-много пестенето на материали. Екструдерни линии за стандартни и сложни извън стандарта тръби. Конусни двушнекови екструдери, паралелни 32D двушнекови екструдери, едношнекови екструдери и ко-екструдери за интегрирана система за екструдиране в конфигурация един върху друг или тандемно.
  • Приложение-специални решения за гъвкава производителност на профили за прозорци и малки и средни технически профили.
  • Линии за ефикасно производство на пластмасови филми и листове. Това са цялостни, високомодифицирани производствени линии – от суровия материал до навиването или подреждането.
  • Системи за екструдиране на порест материал за физично разпенване на PS, PE, PP и други топлоустойчиви пластмаси като PET, PEI и PES. Перфектно координираните системи обединяват едношнековите и двушнековите екструдери. Каландри системи за PVC-U и PVC-P филми и листове.