Специални решения

Системи за съхранение на материали
август 28, 2015
СХ серия
януари 17, 2014

Специални решения

В допълнение към стандартните серии машини със стандартни затварящи възли и стандартни възли за шприцване на каучука MAPLAN предлага специални машини за леене на каучук под налягане, ако е необходимо.

Такива като серията двукомпонентни машини за шприцване на каучук, където 2 отделни възела за шприцване FIFO, монтирана на горната плоча на машината, се използват за запълване на инструмента серийно или паралелно. Съществува и възможност за увеличаване на конструкцията с още един възел за шприцване на каучук в хоризонтално положение.

Друг вариант представлява „Машина с двойна C-рама“ на MAPLAN с управлението от ново поколение PC50touch, което се използва за проектиране на изделия в автомобилната индустрия. В тази връзка две машини с C-рама са свързани в една рамка. Една от машините може да бъде преместена в надлъжна посока спрямо другата.

Можете да посетите сайта на MAPLAN за по-подробна информация относно специални машини: www.maplan.at